ساخت

مدیریت، اجرا و نظارت بر اجرای دقیق طراحی های انجام شده برای کلیه پروژه ها و بخصوص هتل ها و مجموعه های گردشگری مستلزم دارا بودن یک سیستم هماهنگ و سازماندهی‌شده است. شرکت بهفر با دسترسی به نیروهای ماهر و متخصص جهت طراحی، اجرا و نظارت این امکان را بوجود آورده است تا در این فرآیند، درکنارتسلط بر انواع هتل‌ها، استانداردها و دستورالعمل‌های مستلزم طراحی ، درک کاملی از خود فرآیند ساخت و چگونگی تاثیرگذاری آن بر اهداف مالی، عملیاتی، بازاریابی و سازماندهی را ارائه دهد .

 

از جمله خدماتی که شرکت بهفر در زمینه ساخت و اجرا ارائه می دهد :

  • تأمین مصالح ساختمانی و تجهیزات تخصصی هتل از بازارهای خارجی با تامین‌کنندگان داخلی و خارجی در واردات کالاهای هتلی.
  • بررسی انواع سازه ها برحسب نیاز پروژه و انتخاب بهینه‌ترین روش مقاوم سازی سازه .
  • بررسی و انتخاب سیستم تاسیسات پروژه‌ه و انتخاب بهینه‌ترین تجهیزات متناسب با عملکرد بخش‌های مختلف هتل .
  • اجرای کلیه بخش‌های معماری، سازه و تاسیسات پروژه‌های ساختمانی بخصوص هتل از طریق روش‌های نوین ساخت.