بــهــفــــــــــــر

بهفر در سال 1386 به عنوان یک شرکت تخصصی حوزه طراحی و ساخت مجتمع های گردشگری تاسیس گردیده، و با بیش از یک دهه فعالیت مستمر و پویا، هم اکنون در زمره شرکت های برتر حوزه ساخت و تجهیز هتل شناخته می شود. ساختار مدیریتی این مجموعه همواره در تلاش بوده است که بصورت پویا و نظامند و با اتکا به دانش و تجربه ی نیروی انسانی خود در راستای تحقق اهدافی چون خلق فضای فرح بخش در مجتمع های تفریحی و توریستی گام بردارید.

طراحی

ساخت

بازسازی

تجهیز

پــــروژه هــــــــــــا

منتخبی از پروژه های اخیر…